Pricacy verklaring

Privacyverklaring

Hengelsport Klaas van der Heijden, gevestigd aan De Savornin Lohmanplein 40-K, 2566 AE Den Haag, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. K. van der Heijden is de eigenaar en Functionaris Gegevensbescherming van Hengelsport Klaas van der Heijden.

Hengelport Klaas van der Heijden respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat alle persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Contactgegevens:
www.hengelsportklaasvanderheijden.nl 
De Savornin Lohmanplein 40-K
2566 AE Den Haag
Telefoon +31 70 3674467
Inschrijfnummer Kamer van Koophandel: 27035818

Welke persoonsgegevens verwerken wij
Hengelsport Klaas van der Heijden verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via contact@hengelsportklaasvanderheijden.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Hengelsport Klaas van der Heijden verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw bestelling en uw betaling
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • Hengelsport Klaas van der Heijden verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die nodig zijn voor de belastingaangifte.

Als u een bericht plaatst in ons gastenboek, vragen wij uw naam en e-mailadres. Hengelsport Klaas van der Heijden beslist of uw bericht geplaatst wordt en op die manier zichtbaar wordt voor bezoekers van onze website. Indien geplaatst, is uw naam zichtbaar bij het bericht, uw e-mailadres niet. Uw e-mailadres bij berichten in ons gastenboek wordt door ons uitsluitend gebruikt om u te informeren of uw bericht geplaatst wordt of om aanvullende informatie te geven en/of te vragen.

Hoe lang wij persoonsgegevens bewaren
Hengelsport Klaas van der Heijden bewaart uw  persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de dienstverlening te waarborgen.

De bewaartermijn van uw accountgegevens is tot maximaal één jaar na datum van uw laatste bestelling of – indien u geen bestelling heeft geplaatst – na datum van aanmaken van uw account.

De bewaartermijn van uw ordergegevens is maximaal zeven jaar, gerekend vanaf de datum van het verzenden van de order, tenzij een wettelijke verplichting een andere bewaartermijn voorschrijft.

Delen van gegevens
Hengelsport Klaas van der Heijden verstrekt verzamelde gegevens uitsluitend aan derden wanneer dit noodzakelijk wordt geacht voor de onbelemmerde uitvoering van de dienstverlening of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Uw gegevens worden gedeeld met MijnWebwinkel voor het afhandelen van uw orders en facturen.

In sommige gevallen maken wij gebruik van een andere partij voor het uitvoeren van reparaties of garantie op producten die u bij ons heeft gekocht. Indien noodzakelijk, kan die partij hiervoor uw gegevens nodig hebben.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Hengelsport Klaas van der Heijden gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Hengelsport Klaas van der Heijden en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben in een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar contact@hengelsportklaasvanderheijden.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Wij reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Hengelsport Klaas van der Heijden wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Hengelsport Klaas van der Heijden neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via contact@hengelsportklaasvanderheijden.nl

Winkelwagen

Geen artikelen in winkelwagen.
© 2015 - 2022 Hengelsport Klaas van der Heijden | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel